காவல் மரணங்கள் குறையவில்லை என்பது கூடுதல் சோகம்

சாத்தான்குளம் ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் காவல்துறையின் சித்திரவதையால் உயிரிழந்து இரண்டாண்டுகள் ஆகின்றன. நீதிக்காகக் காத்திருக்கிறோம். காவல் மரணங்களும் குறையவில்லை என்பது கூடுதல் சோகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.