முதியோர் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு

திருச்சி மாவட்டம் வாளாடி கிராமத்தில் உள்ள அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், முதியோர் கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாளை முன்னிட்டு நான் உறுதிமொழி கூற மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.